Ultralite Wheels Europe (Kamer van Koophandel: 09219642) verleent u hierbij toegang tot ultralitewheels.eu en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Ultralite Wheels Europe behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op ultralitewheels.eu is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Ultralite Wheels Europe.

Hendrik Jurrien Alexander de Vrieze, hierna te noemen Rik de Vrieze, publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden. Rik de Vrieze behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Ultralite Wheels Europe spant zich in om de inhoud van ultralitewheels.eu zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op ultralitewheels.eu aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ultralite Wheels Europe.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op ultralitewheels.eu geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Ultralite Wheels Europe.

Voor op ultralitewheels.eu opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Ultralite Wheels Europe nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ultralite Wheels Europe.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ultralite Wheels Europe, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.